HEDENDAAGSE BEZINNING: EMOTIES TELLEN MEE

Hedendaagse bezinning: deden we dat maar wat vaker! De wereld verandert. En hard ook. Organisaties die achterblijven staan binnen een paar jaar buiten spel. Niet dat dat erg is: er ontstaat wel weer een andere, meer efficiënte manier van organiseren. Toch kan de energie die in een organisatie gestopt is nog haar waarde blijven behouden. Met een beetje bezinning. Met een beetje lef. En een goede portie durf. Waar consumenten banden breken met de organisatie moeten nieuwe banden gesmeed worden. De coalitie van Westra van Holthe draagt actief bij aan het vormen van de meest gezonde relaties in families en organisaties: deze zijn wederkerig, liefdevol, helder, duidelijk stromend en iedereen mag meedoen. Waar verbinding verloren is houden we de spiegel voor: we creëren een voor-zichzelf-sprekend en levend 3D beeld met opstellingen als methodiek. Het resultaat? Ander inzicht, ander bewustzijn. In tijden waarin het rationele door emoties aan de kant wordt gezet, we de grenzen van het kapitalisme voelen naderen, mensen veranderingsmoe zijn geslagen, wordt het hoog tijd andere - emotionele- interventies op waarde te schatten en te benutten. Niet meer (alleen) op inhoud. Niet meer (alleen) de cijfers. Niet meer (alleen) de strategie. Die moeten ook kloppen. Echter, zonder de mens en de grotere krachten van het heelal mee te rekenen is elke vorm van verandering zinloos. Om systemisch werken te snappen moet je het ervaren. Zie onder manieren om hiermee in contact te treden, en dit (prachtige) werk uit te dragen.

VOOR WIE PROGRAMMA'S INTERESSANT ZIJN:

STICHTING / NON-PROFIT / (BRANCH) VERENIGING / TOEZICHTHOUDER
Zet jouw maatschappelijk doel met een bijzondere serie systemische ervaringen op de agenda bij leden, het bredere publiek, journalisten, partners, belangengroepen, etc.

maak een 30 min belafspraak

DIRECTEUR / VOORZITTER / MT LID
Krijg zicht op je eigen rol als catalysator van een gezonde organisatiecultuur. Verduidelijk hoe je met emotie kan sturen. Verander de teamdynamiek door expliciet te krijgen waar ieder staat, en van daaruit verder te bouwen.

maak een afspraak voor 1,5u

INVESTEERDER / AANDEELHOUDER / FONDS / RvB LID / STAKEHOLDER
Krijg zicht op de dynamiek van de markt. Bekijk scenario's en effect van randvoorwaarden die aan de organisatie of branch-ontwikkeling gesteld kunnen worden. Vergelijk de effectiviteit van interventies vanuit een holistisch perspectief.

maak een afspraak voor 2u

ERVAAR SYSTEMISCH WERK AAN DEN LIJVE

eerst met onszelf aan de bak: voordoen en meedoen

FAMILIEOPSTELLING
thuis komen bij jezelf
€80-150
per persoon per dag, incl BTW

leer de werkwijze kennen

neem deel in het 3D-beeld

breng persoonlijke vraag in

ORGANISATIEOPSTELLING
cultuur en verandering de baas
€7,5K
per aanwezig dagdeel, ex BTW

telefonische intake en begeleiding door twee systemische begeleiders

vorm helder beeld van de culturele onderstroom van jouw organisatie

breng eigen strategisch vraagstuk in

BEZINNINGSPROGRAMMA
naar buiten met je binnenwereld
op aanvraag
6-daags teamtraject

telefonische intakes met 12-15 teamleden en direct betrokkenen

4-daags groepsprogramma met combi van fam./org. opstellingen

2-daagse coaching in verankering van emotie-management-strategieën

BOEK EEN AMBASSADEURS-PROGRAMMA

zelf doen: dagelijks systemisch werken in je organisatie

DE STRESS-BAROMETER
erkennen is ontladen
€5K
per 50 werknemers, ex BTW

onafhankelijk expert onderzoek

data familie en werkstress inzichtelijk

visueel rapport van de testresultaten

SYSTEMISCH WERKEN
de kunst van het verbinden
€12,5K
per (trainings) dagdeel, ex BTW

actieve keynote systemisch werken

systemisch emotie-management

systemisch sturen en observeren

ORGANISATIE-TRAJECT
delen is vermenigvuldigen
op aanvraag
20% van de populatie

intake en aansluitingsanalyse

concept-ontwikkeling en pilot

uitrol, verankering, evaluatie