Wat doe je bij een trigger-sessie?

Over de trigger-sessie binnen jouw systemisch coachtraject met mij.

Word je gek van je partner, een collega, vriend of gebeurtenis? Dan helpt een triggersessie.

SESSIE 1: ZIT JE SNEL OP DE KAST?

Ga bij jezelf te rade hoe je deze dynamiek uit je verleden kent. Ontdek concrete handvatten die jou geven wat je nodig hebt.

SESSIE 2: DRAAIT IEMAND JOU GEK?

Onderzoek jouw tunnelvisie wat betreft deze persoon. Ruim je opgebouwde lading op en ontdek jouw ingangen bij de ander.

SESSIE 1: GEBRUIK JE VERLEDEN ALS INSPIRATIE VOOR HET HIER EN NU

Doorbreek hardnekkige patronen en stop met het re-ensceneren van je onverwerkte verleden.

We lopen er allemaal tegenaan. Iemand negeert je. Iemand luistert niet. Jij bent boos. De ander loopt weg. Het lijkt een eindeloze herhaling van zetten tussen jullie. Kom je hier ooit nog uit? Met deze trigger-sessie onderzoek je hoe jouw verleden een rol speelt in de situatie in het hier en nu. Maar met bewustzijn alleen kom je er niet. Het gaat ook om je handelingsvaardigheid. Wat kan je daadwerkelijk doen waardoor je het patroon doorbreekt? Wat is een oplossing die jullie beiden helpt? Wat heb jij nu het meeste nodig? In deze sessie leer je steeds weer naar binnen gaan. Hoe kan je jouw drama als inspiratiebron in het hier en nu gebruiken?

Soms zijn wij mensen net als rookmelders. Soms is het maar akelig stil. En soms breekt de hel los. Net als een rookmelder kan het zijn dat onze batterij op is (aka we zijn uitgeput) of onze software staat te scherp afgesteld (aka we schieten in een emotie bij het minst of geringste). Dan gaat het erom weer even bij onze geschiedenis stil te staan. Waar heb jij steeds maar weer langs te gaan?

Wanneer je een kind bent ben je afhankelijk van de volwassenen om je heen. Het is natuurlijk dat je je aanpast. Sterker nog: dat is hoe je je essentiële life-skills eigen maakt. In het leven stoten we allemaal onze kop weleens. Omdat je met jezelf hebt afgesproken dat nooit meer mee te maken, word je gevoelig voor wanneer dat weer dreigt te gebeuren. Je innerlijk alarm gaat direct af. Omdat die pijn toendertijd zo overweldigend was, gaat hij bij jou eerder af dan dat het echt pijn zou doen. Het is vergelijkbaar met dat je broers je arm naar achter trekken en dat je –terwijl je weet dat het nog geen pijn doet dat je al moord en brand schreeuwt...want stel nou dat ze wel nog een beetje doordrukken...  Zo gaat het ook met onze triggers. Ons luchtalarm gaat te snel af. Dat te leren doorzien en tegelijkertijd dat signaal wel serieus nemen, dat is waar experimenteren met "nieuw gedrag" weer leuk wordt.

MAAR HOE WERKT HET DAN PRECIES?

Beantwoord met mij een aantal vragen die jou inzicht geven over de achtergrond van jouw trigger.

In de sessie nemen we een aantal vragen als uitgangspunt. Wat is je trigger? Wat gebeurt er juist wél of juist níet? Waar voel je dit in je lijf? En hoe kan je hieraan uiting geven? Welke beweging en welk geluid hoort hierbij? Welke emotie komt daarbij op? En waar ken je dit ook alweer van? Wie waren daarbij betrokken? Wat had jij toen het meeste nodig? En dan vertalen we hem weer terug naar de situatie in het hier en nu. Waar kan jij in relatie tot je partner, een vriend, collega om datgene vragen wat jij (nog steeds) nodig hebt?

Vaak zien we onszelf als volwassene. En ja, tot op een bepaalde hoogte klopt dat ook. Echter, veel vaker dan we willen toegeven zijn we eigenlijk een oppas van de vele innerlijke kinderen die we alleemaal hebben. Soms stel ik me voor hoe mensen met een sliert van kinderen rondwandelen. De ene op de arm. De ander in het hoekje weggedoken. Weer de ander tiranniseert de boel. Als je op deze manier naar volwassen interactie gaat kijken ontkom je er niet aan om met liefde om je heen te kijken. Waar is de tijd bij jou blijven stilstaan? Welk kind van jou heeft zoveel pijn opgelopen dat het zich niet meer verder durfde te ontwikkelen? Over welk kind heb jij je te ontfermen? Zodra we onze eigen vader en moeder worden is ondraaglijk lijden verleden tijd.

Tijdens de sessie ervaar je hoe het is om orde in de chaos van jouw binnenwereld te scheppen. Ook al kijken veel mensen er tegen op om dit te doen, uiteindelijk is iedereen blij dat ze het hebben gedaan. Waarom? Omdat het oplucht. Ik zeg weleens dat 80% van de oplossing 'm in de erkenning van "datgene dat er is" ligt. Door dat jezelf te geven tijdens deze sessie, kom je thuis bij jezelf. Het leidend principe is dat je vertraagt, zodat je jouw niet-erkende behoeftes gaat (h)erkennen, iets waar we te vaak overheen stappen.

SESSIE 2: STAP LETTERLIJK IN DE VOETSPOREN VAN DE ANDER

Speel de ander overdreven na en ontdek wie er achter jouw trigger verborgen zit. Waar ligt jouw ingang?

Je wordt gek van je partner, je collega, je kind, een kennis, coach of hulpverlener. Het is onhoudbaar en het is onuitstaanbaar om bij diegene te zijn. Alleen al denken aan die ander en je krijgt de kriebels. Je wordt geïrriteerd, laaiend, op slag onrustig, verdrietig of wanhopig. Je ademhaling stokt. Je krijgt klamme handjes. En dat zonder dat diegene in de buurt is! Wanneer dit met je gebeurt is de kans groot dat je in een gevoelig stuk geraakt bent. Dan zijn anderen om ons heen net als een rode lap voor de stier. Voordat we het weten zitten we in een oud kindstuk van onszelf. We voelen ons niet gezien of weer een oor aangenaaid. Vaak genoeg komt het echter voor dat de ander ook in diens kindstuk geschoten is. In deze sessie doorleef je het gedrag van de ander. Wat gebeurt daar?

Wanneer we een heftige emotie bij een ander ervaren is het soms alsof er een vernauwde focus ontstaat. Dan zien we alleen nog maar dat ene. Maar niet meer de hele persoon. Deze sessie gaat erom ons beeld van de ander te verruimen. Je zet letterlijk even je (veroordelende) oogkleppen af.

Vaak besteden we ons eigen trauma uit aan een ander. Via spiegelneuronen spiegelen we elkaar dan. Wat ons vaak triggert in de ander is datgene waarmee we zelf nog niet in het reine zijn gekomen. Anders zou het je niet uit balans trekken, toch? Soms is datgene wat de ander laat zien zo groot, heftig en overweldigend dat je je daar (terecht) geen raad mee weet. Het is immers niet aan jou. Echter, ook al is het misschien niet helemaal aan jou, de dynamiek bij de ander doorzien en doorvoelen helpt je wel om datgene te doorzien wat die ander wél goed kan. Vaak is dit namelijk het tegenovergestelde van jouw kwaliteit. Praat de één honderduit, luistert de ander vaak. In beiden zitten kwaliteiten. In relaties –thuis en op het werk– komen we vaak in uitersten terecht. Snappen hoe de dynamiek aan de andere kant van het spectrum werkt, helpt je bewuster te staan in de relatie. Welke rol wordt op jou geprojecteerd? En welke neem je aan? Grote kans is dat jullie beiden veel liefde, pijn, loyaliteiten en onvermogen ervaren. De hamvraag blijft echter: Welke kwaliteit(en) van jezelf heb je uitbesteed en heb je weer in eigen beheer te nemen?

MAAR HOE WERKT HET DAN PRECIES?

Uitvergroot speel je de ander na. Door diens ervaring te doorleven ontdek je wat de ander van jou spiegelt.

In de sessie bepalen we eerst met wie we aan de slag gaan. Triggert een ouder, partner of collega jou? Vervolgens speel je deze persoon na, zoals jij deze ervaart en zoals deze bij jou binnenkomt. Schreeuwt diegene? Dan doe jij dat ook. Maakt diegene zich heel klein? Dan doe jij dat ook. Door de ander overdreven na te doen doorbreek je de fixatie. Je maakt letterlijk even mee hoe het leven er van de ander uitziet. Na deze intensieve ervaring doen we even een pauze. Daarna onderzoeken we wat je precies hebt meegemaakt. Wat voelde je en welke deelpersoonlijkheden heeft deze persoon mee te maken? Wat is de behoefte erachter? Dat te weten verexcuseert de ander niet van diens gedrag, wel helpt het jou de ander in zijn volledigheid te zien en daarmee de persoon in kwestie op een andere, wellicht effectievere manier te benaderen. Na de sessie kijk je met andere ogen naar jezelf en de ander.

Ooit vertelde mij een coachee hoe je af kan komen van je irritatie: stel je voor dat de persoon in kwestie een babytje is. Zodra je dat doet valt een hoop van de ellende weg. Dan snap je dat het kind er ook niks aan kon doen dat 't zich nog zo misdraagt. Nu ben ik niet ervoor om daarmee anderman's gedrag goed te praten, alsook dat het degene niet onstlaat van diens persoonlijke verantwoordelijkheid, edoch is het zien van de context van de persoon hier key. Ook de ander is het product van diens opvoeding, (traumatische) levenservaringen en (gebrek aan) vaardigheiden.

Tijdens de sessie ervaar je dat te snelle conclusies over de ander voorbijgaan aan de complexiteit van diens bestaan. Ook gaan we door het reduceren van anderman's problematiek uit de weg wat de ander diep van binnen met ons doet. Vaak confronteert een ander ons namelijk met iets dat we in onszelf nog niet willen, kunnen of (vanuit de omgeving) mogen zien. Hoe adem je datgene in? Door de veelzijdigheid van de ander te (h)erkennen, doen we ook recht aan dat deel in ons dat daarmee resoneert. Wat herken ik hierin? Hoe ga ik daar zelf mee om in mijn eigen leven? Welke kwaliteit zit daarachter verborgen? Wat is mijn diepe verlangen ten opzichte van deze persoon? En wat kan ik van deze persoon leren over wat ik mezelf gun? Het leidend principe is het ervaren van anderen als een spiegel waarmee je jouw binnenste telkens weer genadeloos en met meedogenloze compassie kan blootleggen.

INDIVIDUEEL, ALS STEL, MET JE COLLEGA

Deze sessie kan je ook samen met je partner of collega boeken. Wat werkt om de dynamiek te doorbreken?

Conflict hoort bij het leven. Met wie raak jij altijd in een strijd verwikkeld? Dat kan bijvoorbeeld met een bepaald type man of vrouw zijn, met je partner, je kind, steeds weer in een zelfde situatie, in relatie tot iets wat je overkomen is, of steeds weer met die ene collega op het werk. Daaruit loskomen is soms erg lastig. Telkens weer, hoe hard jullie beiden ook jullie best doen, jullie verzanden steeds weer in dezelfde patronen. Dan kom je terecht in een mijnenveld. Het minste of het geringste en het kruit ontploft. Nu hoeft dit niet te betekenen dat we dat hardop zeggen. Naast exploderen kunnen we namelijk ook imploderen. Dan slaat de woede die naar buiten is gericht naar binnen toe. Dan houden we ons in ten koste van onze spontaniteit. Dan doen we alsof die ene pijnlijke opmerking ons niets doet of zijn we er zo gewend aan geraakt dat dit het is, dat we stoppen met dromen. Op dat moment zitten we vast in een overlevings-dynamiek waar alles op de automatische piloot gaat. En daarin vind je dan samen een weg. Totdat de één besluit het anders te willen doen. Dat het genoeg is. Klaar, over, uit, tenzij...er de bereidheid is om er nog één keer naar te kijken...

Een relatie is als een soort avondje dansen. Soms dan bevalt de muziek de één maar niet de ander. Soms hos je samen het dak ervan af van geluk. En soms heb je geen zin in sjans of aandacht. Wat doe je als je niet van de ander krijgt wat je wil? Veel volwassenen vallen dan terug op manieren die ze geleerd hebben als kind. Ze gaan zich uitsloven (met de ogen vragend "kijk mij!"), gaan heel sikkeneurig in een hoekje zitten (met hun hele lichaam in stilte om hulp schreeuwend) of willen niet meer meespelen. En gek genoeg, degene die ons het beste kennen, die reageren daar weer op. Immers, het is of té pijnlijk de ander zo te zien lijden of we gunnen de ander een breder perspectief.

Een relatieconflict lijkt op het eerste zicht te gaan over de direct betrokkenen. Natuurlijk kan het zijn dat oude emotionele wonden weer worden opengereten. Echter, vaak gaat het over een clash van familie-systemen, organisatie-culturen en hele geografische gebieden met hun volksaard. Het is dan soms een beetje alsof de ander een partij of persoon uit jouw familie of organisatie-systeem representeert. Ben je daar juist heel loyaal aan, zelfs ten koste van jezelf? Prijs je deze de lucht in waardoor je je eigen kunnen en onafhankelijkheid tekort doet? Of voel je juist een onbedwingbare aggressie opkomen die veel groter is dan jezelf? Dan kan een triggersessie jou en die ene andere helpen om daar meer zicht op te krijgen. Waar haken jullie achtergronden in elkaar?

WAT DEZE SESSIE JE KAN OPLEVEREN

Laat je niet langer van de wijs brengen, blijf bij jezelf en leer het stuur steeds weer terug te pakken.

Tientallen mensen zijn je al voorgegaan. Typische reacties zijn:

  • "Nu ik de achtergrond van mijn woede doorzie, kijk ik met compassie naar mijn frustraties.”
  • "Ik heb mijn verdriet en eenzaamheid leren omarmen als een signaal voor wat ik nodig heb."
  • "Zodra ik het levensverhaal van de ander doorvoelde, kon ik ook mijn eigen verhaal horen."
  • “Ik kwam er in deze sessie achter hoe ik de boosheid over mijn vader op mijn baas afreageer."
  • "Tot mijn verbazing kwam ik erachter dat ik er beter voorstond dan ik mezelf altijd voorhoudt."
  • "Wow, ik snap nu hoe ik jarenlang in de ander bestreden heb wat ik in mezelf nooit accepteerde."
  • "Dit is echt een confronterend proces. Mijn beeld van de ander is voorgoed en radicaal veranderd."
  • "Bij mij daalde het diepe besef in dat we allemaal elkaars spiegels zijn, op elk moment van de dag."
  • "Respecteer je de ander niet? Doe dan deze sessie. Je bent voor 100% genezen van al je arrogantie."
  • "Achter elke beweging en uiting zit een verhaal. Deze sessie opent een nieuwe bewustzijnsdimensie."

HET VAN EEN ANDER HOREN?

Echt diep luisteren gaat over horen wat er niet gezegd wordt. Welke stilte roept jouw aandacht?

Naast onderstaande, kan je hier meer referenties over mijzelf, mijn systemisch werk en mijn zeer visuele werkstijl bekijken.

Waar ik in eerste instantie geneigd ben om in machteloosheid weg te zakken, zet de trigger-sessie van Oscar je terug in je kracht door het kijken naar oplossingen. Het geeft je tools om het stuur weer vast te pakken. Wat heb ik nodig? Hoe kan ik dat organiseren voor mezelf? Bij wie moet ik zijn voor mijn emotionele steun? De sessie maakte het voor mij duidelijk dat ik er veel beter voorstond dan ik dacht. Mijn perspectief begint echt langzaamaan te veranderen. Die afstand en rust doet mijzelf en mijn kinderen goed.

– Jenny (naam op verzoek gefingeerd), moeder in vechtscheiding met haar man

Sinds mijn trigger-sessie waardeer ik mijn baas weer. Ook al zoek ik nog regelmatig de grenzen op, omdat ik zijn steun nodig heb, nu doe ik dat zonder het drama dat er altijd meekwam –beschuldigingen, misnoegen en frustratie. Zonder projecties merk ik nu dat ik veel sneller krijg wat ik nodig heb. Nog steeds lang niet altijd, maar mijn baas verwordt niet meer in een veelkoppig monster van Medusa welk ik de kop wil afhakken.

– Fred (naam op verzoek gefingeerd), medewerker advocatenkantoor

 

ALS ONDERDEEL VAN JE COACHTRAJECT

Een triggersessie kan apart, individueel of samen geboekt worden, in aanvulling op je coachtraject.

sessie 1 Tafelopstelling

lees verder op deze pagina

sessie 2 Plekbewustzijn

lees verder op deze pagina

sessie 3 Opstellingsavond

lees verder op deze pagina

In Mini-documentaire Geef de Vrede Door

Systemische Boekentips voor de Lezers Onder Ons

Artikel: De acht energielekken van people managers, coaches en andere dienstverleners

DIRECT AAN DE SLAG?

E-mail me op oscar@westravanholthe.com of bel en/of whatsapp me direct op +31 (0) 616261381.

One thought on “Wat doe je bij een trigger-sessie?

Comments are closed.