Wat doe je bij een familieopstelling?

Over de familie-opstelling binnen jouw SYSTEMISCH COACHTRAJECT met mij.

Ontdek jouw plek binnen je familiesysteem. Aan wie of wat ben jij loyaal? Waar stroomt het wel en niet?

sessie 1 Tafelopstelling

lees verder op deze pagina

sessie 2 Plekbewustzijn

lees verder op deze pagina

sessie 3 Opstellingsavond

scroll dan naar beneden!

EEN OPSTELLING: EEN ERVARING RIJKER

Andere mensen representeren relevante personen of zaken in jouw leven. Wat herken je van deze spiegel?

Heb je te maken met hardnekkige patronen? Heb je het gevoel dat er meer is dan wat je met je hoofd kan bedenken? En wil je nu een keer vanuit je eigen levenskracht bewegen, niet langer vanuit de verwachting van anderen? Dan is een familie of organisatie-opstelling een effectieve manier om jouw ervaring een keer gespiegeld te krijgen. Zoiezo komt alles langs wat tot nu toe is blijven liggen tussen ons. Dat wat wij nog niet hebben aangeraakt, dat wordt door de groep vaak heel afgestemd gespiegeld. Kijk je mee?

Een opstelling is als een tableau vivant. Het is een soort kerststal met levende mensen. Het is jouw innerlijk beeld, maar dan naar buiten geklapt. Het is een voortdurend bewegende spiegel die je wordt aangereikt. Wat jij ooit ervaren hebt in je opvoeding, in relatie tot je grootouders, in relatie tot collega's of tot je innerlijke drive, al die verhoudingen worden letterlijk in de ruimte zichtbaar.

Waar je in de eerste sessie het verhaal verkent, je in de tweede sessie op je lijf leert vertrouwen gaan we in deze sessie een laagje dieper. Samen ontdekken we hoe jouw binnenwereld een reflectie is van de grotere context, zoals die van je familie en organisatie.

MAAR HOE WERKT HET DAN PRECIES?

Voor personen, delen of elementen vragen we iemand als representant. Wat nemen zij op hun plek waar?

In de groepssessie kan je een vraag inbrengen. Je hebt een voorgesprekje met mij als de begeleider. Zo vinden we de vraag of het thema wat er voor jou op dat moment het meeste toe doet. Het kan ook heel goed zijn dat je je vraag nog niet helder hebt of dat het nog om een ondefinieerbaar gevoel gaat. Zodra de richting ietwat duidelijk is vragen we andere deelnemers om om de beurt een element, persoon of thema van jou te representeren. Zo kan je bijvoorbeeld iemand vragen voor jezelf, een emotie, een gebeurtenis of een voorouder. Met bewustzijn van lichamelijke sensaties rapporteren de stand-ins terug wat ze ervaren. Ze bewegen door de ruimte naar hoe zij dat op die plek ervaren. Na een tijdje zullen we zien dat de dynamiek die in de opstelling zichtbaar wordt zich herhaalt of stabiliseert. Dat is het moment dat we de representanten uitvragen en/of een representant eraan toevoegen, of dat je, wanneer je dat wil, een risico'tje neemt. Zo kan ik je dan bijvoorbeeld vragen zelf in de opstelling te gaan staan, een bepaalde beweging te maken of dat ene zinnetje dat uit mijn systemische ervaring in me opkomt hardop eens uit te spreken.

Wil jij ook graag alles weten? Dan ben je niet de enige. Raar genoeg echter gebruiken de meesten van ons om echt diep te weten slechts een klein deel van wie ze zijn. We denken erover na. In een familieopstelling ga je een laagje dieper. We werken met het bewustzijn van ons hele lijf, met alle sensaties daarin. Door dat te doen kunnen we als mens de signalen van andere mensen oppikken. We zijn daarbij net als mobieltjes die een signaal vanuit de lucht ontvangen. Zonder toneel te spelen weten we elkaar tot in detail te spiegelen, als ware we door wi-fi met elkaar verbonden.

Tijdens de sessie ervaar je hoe we in ons menszijn met elkaar verbonden zijn door onzichtbare draadjes, zelfs soms tot wel zeven generaties terug. Je zal merken dat je plek in het grotere geheel heel bepalend is voor hoe je je voelt. Sta je midden in het conflict van je (groot) ouders terwijl je daar niks te zoeken hebt? Dan heb je het zwaar. Ben je bang voor een deel in jezelf? Kijk dit deel dan eens in de ogen. Is het nog steeds zo eng? Of draag je het verdriet van een ander? Je kan dat altijd nog teruggeven. Het leidend principe achter de familieopstelling is dat je, door uit te zoomen naar wat jouw innerlijke structuur en belevingswereld gevormd heeft, te weten je sociale omgeving, vroeger en nu, dat je met dat bewustzijn tot nieuwe keuzes kan komen. Niet omdat je dat uit frustratie of vanuit wilskracht wil, maar omdat je jouw meest hardnekkig interne en familiepatronen doorziet. Dat te ervaren, tot op celniveau, dat is wat opstellingen doet. En het gaat stap voor stap. Dat dan weer wel. Echter, een kleine stap en een innerlijke verschuiving in jou wordt vaak genoeg opgepikt in het bredere familie en/of organisatieveld. Waar het voorheen roestvast zat, ontstaat opeens spontaan een nieuwe dynamiek, diens oorsprong vindend in een soort alledaags aanwezig telepathisch veld. De werking zou door de wetenschapper Rupert Sheldrake verklaard worden door een zogenaamd emergent, morphogenetisch veld.

WAT DEZE SESSIE JE KAN OPLEVEREN

Onderzoek wat en wie jij hebt los te laten om je eigen leven te leven en daarvan volledig te genieten.

Tientallen mensen zijn je al voorgegaan. Typische reacties zijn:

 • “Ik wist altijd wel wat ik te doen had. Pas in mijn opstelling wist ik door mijn grootste blokkade heen te breken.”
 • "Gespiegeld worden door de groep is wel even wat anders dan één-op-één werk. Mooi om dat samen te doen.”
 • “Het werd mij eindelijk duidelijk hoe mijn gevoel samenhangt met het lot van mijn ouders. Diep ontroerend.”
 • “Lang had ik weggestopt wat ik eerder heb meegemaakt. Mijn draai heb ik eindelijk weer terug-gevonden."
 • "Als representant is het wonderlijk letterlijk anderman's spanning te ervaren! Wel heel herkenbaar steeds."
 • "Hoewel ik als vragensteller niet aan de beurt kwam, ervaarde ik als representant precies wat ik nodig had."
 • "Met de ondertiteling van Oscar werd mij na jaren verwarring eindelijk duidelijk wat er toch bij me speelt."
 • "Voorheen wist ik niet waarom mijn heftige emoties opspeelden. Nu is mij de oorsprong echter wel helder."
 • "Ik had nooit gedacht dat de essentie van mijn leven in één opstelling zo razendsnel zichtbaar kon worden."
 • "Ik wist nooit wie mij nou tegenhield. Nu blijkt dat ik dat zelf ben – in ieder geval een heel bang deel in mij."
 • "Ik dacht altijd dat opstellingen therapeutisch gezever waren. Daar ben ik nu echt wel van teruggekomen."
 • "Doodeng vond ik 't om een opstelling te doen, maar wat een opluchting was 't zodra ik in 't diepe sprong."
 • "Nadat ik mijn opstelling had gehad merkte ik pas hoeveel last van mijn schouders was gevallen. 50 kilo."
 • "De dag na mijn opstelling kreeg ik een heel lief berichtje van mijn ex. Alsof deze er ook bij was geweest."

HET VAN EEN ANDER HOREN?

Opstellingen zijn een effectieve manier om wat jij onbewust hebt opgeslagen expliciet te maken.

Naast onderstaande, kan je hier meer referenties over mijzelf, mijn systemisch werk en mijn zeer visuele werkstijl bekijken.

In de dagen en weken na het werken met Oscar pak je die ervaring uit, als ware het cadeautjes. Zonder dat Oscar jouw beleving over-intellectualiseert, kom je erachter wat je zelf voelt, wat van een ander is en wat je op een ander projecteert. Je leert mensen te lezen alsook te vertrouwen op de verbinding die er altijd is, zowel thuis als op het werk.

– Jacqueline Hart, Johnson & Johnson Medical

Tijdens het werk met Oscar kan hij altijd goed aanvoelen wat de volgende stap is. Zo ziet hij aan mij vaak datgene waarvan ik dan nog helemaal niet door heb dat dat zo is. Oscar kan dan ook goed spiegelen. Oscar’s lichte energie, zijn opgewektheid, vrolijkheid en zijn "ge-helicopter" maken dat je je eigen sores goed kan bekijken, de lading kan wegvallen, meer kan loslaten, en meer vertrouwen op de verbinding tussen jou, de ander en de ruimte daarin voor jezelf.

–Gerthe Lamers, voorzitter Stichting Handvest voor Compassie Nederland en cultuurmakelaar

Ik heb geleerd beter met mezelf om te gaan – waarom er bepaalde blokkades zijn, waar bepaalde patronen vandaan komen en waar mijn verlangens en angsten zitten. Zo kan je erop sturen.

– Liselotte (naam op verzoek gefingeerd), ondernemer in internationale samenwerking

In Mini-documentaire Geef de Vrede Door

Systemische Boekentips voor de Lezers Onder Ons

Artikel: De acht energielekken van people managers, coaches en andere dienstverleners

DIRECT AAN DE SLAG?

E-mail me op oscar@westravanholthe.com of bel en/of whatsapp me direct op +31 (0) 616261381.